Sıvı Atık Toplama Havuzu

ATIK SIZDIRMA RİSKİ OLAN AMBALAJLARIN ÇEVREYE VE ÇALIŞMA ORTAMINA ZARAR VERMESİNİ ENGELLEMEK VE SIZINTIYI BİR HAVUZDA TOPLAMAK AMACIYLA ÜRETİLMEKTEDİR.